请输入1个汉字后按Enter即可查词
汉字 口

拼音:kǒu 注音:ㄎㄡˇ

部首: 口 部外笔画:0 总笔画: 3

五笔86/98:KKKK 仓颉: R 郑码:JA 电码:0656

笔顺编号: 251 四角号码:60000 UNICODE: 53E3


基本字义

kǒu  ㄎㄡˇ
 1. 人和动物吃东西和发声的器官(亦称嘴):~腔。~才。~齿。~若悬河。
 2. 容器通外面的地方:瓶子~。
 3. 出入通过的地方:门~。港~。
 4. 特指中国长城的某些关口(多用作地名):古北~。喜峰~。
 5. 破裂的地方:~子。

英汉互译

gob   jaws   meatus   mouth   ora   orifice   ostium   scoop   stoma   stomata  

方言集汇

 • 粤语:hau2
 • 客家话:[沙头角腔]kieu3heu3[宝安腔]kiu3hiu3[客语拼音字汇]heu3keu3[东莞腔]keu3[梅县腔]heu5keu3[陆丰腔]keu3[客英字典]keu3heu3[台湾四县腔]kieu3heu3[海陆丰腔]kieu3heu3

详细解释

 • kǒu
〈名〉
 1. (象形。甲骨文字形,象人的口形。本义:口腔器官,嘴)
 2. 同本义。人类用来发声和进食的器官 [mouth]
  1. 口,人所以言食也。——《说文》
  2. 且夫口三五之门也。——《国语·晋语》
  3. 口之为言达也。——《春秋·元命苞》
  4. 口者心之门户。——《鬼谷子·捭阖》
  5. 勺饮不入口七日。——《左传·定公四年》
  6. 下有蟾蜍,张口承之。——《后汉书·张衡传》
  7. 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。——白居易《卖炭翁》
 3. 又如:口腹(指饮食);口分(口福);口滑(指吃东西失去控制;说话不谨慎);口辅(面颊。辅:颊);口眼弗闭(放心不下;死不瞑目);口里摆菜碟儿(比喻嘴上说得很好,但无实惠)
 4. 出入通过的地方 [passage]
  1. 山有小口。——晋· 陶渊明《桃花源记》
  2. 由接官亭至城门口。——《广东军务记》
  3. 俱会大通口。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
  4. 彭蠡之口有 石钟山焉。—— 宋· 苏轼《石钟山记》
 5. 又如:井口;矿井口;火山口
 6. [population]
  1. 百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。——《孟子·梁惠王上》
  2. 八口之家可以无饥矣。——清· 洪亮吉《治平篇》
  1. 视高曾祖时口已不下五六十倍。
  1. 而户与口之数常处其有余也。
 7. 又如:口赋(古时按人口征收的赋税);口合不敷(口粮不够,难以度日);口井(计口分田,实行井田制)
 8. 言语 [words]。如:口声(议论;舆论;口实;话柄);口重(言语太重,使人难以接受)
 9. 口才[eloquence]
  1. 王有女陵,慧有口。——《汉书·淮南王刘安传》
 10. 又如:口沸(说话滔滔不绝,如水之沸腾);口困(说破了嘴);口稳(说话谨慎);口拙(不善言语);口卞(口才;能言善辩)口坠天花(比喻说话有声有色,非常动听)
 11. 指牲口的年龄 [age]。如:口小(牲口年龄小);口硬(指牲口年龄较小,较壮的)
 12. 关口。指长城的关口 [pass]。如:口外(长城以北的地区。亦指关外);口内(泛指长城以内的地区)
 13. [口]∶性质相同或相近单位的管理系统 [departments]。如:归口;农林口;丝毛织品的生产单位应归轻纺口儿管理
 14. 通商码头,港口 [port]。如:五口通商;口澳(港口)
 15. 刃,武器或器具上刀片的切割边 [edge]
  1. 刀口不捲。——《水浒传》
 16. 边、沿、圈,物的外缘或边界、常成弯形或圆形 [rim]。如:碗口;杯口

词性变化

 • kǒu
〈形〉口头的。嘴说的,说话的,非书写的 [oral]。如:口词(案件中原告或被告的口供);口谈(口头禅;冠冕堂皇的话);口论(口头论说);口对(口头回答)
 • kǒu
〈量〉
 1. 用于某些物品、家畜及人等
  1. 发炮数口。——《广东军务记》
 2. 又如:三口之家;一口井;二口猪;一口钢刀

《康熙字典》

 • 《丑集上》《口字部》 ·口 ·康熙筆画:3 ·部外筆画:0
 • 〔古文〕《唐韻》苦后切《集韻》《韻會》去厚切《正韻》苦厚切,上聲。《說文》人所以言食也。象形。《易·頤卦》自求口食。《書·大禹謨》唯口出好興戎。 又戸口。《孟子》數口之家。《前漢·宣帝紀》膠東相成勞來不怠,流民自占八萬餘口。又《李陵傳》捕得生口,言李陵敎單于爲兵,以備漢軍。 又姓。《唐韻》今同州有之。《正字通》明弘治中,宣府通判口祿。又古口,複姓。《正字通》漢有古口引。 又壺口,山名。《書·禹貢》冀州旣載壺口。 又谷口,地名。《史記·范睢傳》北有甘泉谷口。《註》九嵏山中西謂之谷口。 又列口,縣名。《前漢·地理志》樂浪郡,列口縣。 又《史記·倉公傳》切其脉時,右口氣息。《註》右手寸口也。脉經,從魚際至高骨却行一寸,其中名曰寸口,其骨自高。 又《韻補》苦動切,音孔。《釋名》口,空也。空上聲。 又叶康杜切,音苦。《詩·小雅》好言自口,莠言自口。憂心愈愈,是以有侮。《前漢·溝洫志》且漑且糞,長我禾黍。衣食京師,億萬之口。《宋玉·風賦》侵淫谿谷,盛怒於土囊之口,緣泰山之阿,舞於松柏之下。下叶音戸。◎按唐韻正,口古音苦。引朱子韓文考異云:今建州人謂口爲苦,走爲祖。雖出俚俗,亦由音本相近,故與古暗合也。是直以爲口當讀作苦,非止叶音矣。 又叶恪侯切,音彄。《梁法雲·三洲歌》三洲斷江口,水從窈窕河傍流。

说文解字

 • 《卷二》《口部》 ·口
 • 人所以言食也。象形。凡口之屬皆从口。苦后切

English

mouth; open end; entrance, gate